Κέντρο Λήψης Σημάτων

Ολοκληρώνοντας το σύστημα ασφαλείας τις κατοικίας η του επαγγελματικού χώρου σας συνδέουμε με το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού είναι

μια υπηρεσία που κρίνεται απαραίτητη πλέον γιατί βοηθάει άμεσα στην ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος αλλά και στην σωστή διαχείριση

της κατάστασης σε περίπτωση συναγερμού.

Το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού αναλαμβάνει την ειδοποίηση ενημερώνοντας τον πελάτη και την άμεσο δράση, για οποιοδήποτε συμβάν

προκύψει είτε βρίσκεστε στο χώρο είτε όχι

Συνδεθείτε σήμερα με το 24ωρο Κέντρο και ενισχύστε 100% την ασφάλεια σας,

Συνεργαζόμαστε σταθερά με την ATLAS Security που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας. Καλλιεργήσαμε και συνεχίζουμε να εξελίσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα μας αλλά και στους πελάτες μας.
Η ATLAS Security, μοιράζεται την φιλοσοφία της εταιρείας μας και δίνει έμφαση στην υψηλή αποδοτικότητα, στην συνεργασία και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Απασχολεί σήμερα 34 συνεργάτες και φροντίζει καθημερινά για την εκπαίδευση τους σε νέες τεχνολογίες.

Παραμένει πάντα στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας με κάθε είδους συναγερμό και είναι εξοπλισμένη με κεντρικά συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας UPS για να σας παρέχει ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο επαγγελματισμός και η αξιοπιστία της ATLAS Security επιβεβαιώνεται από τους 28000+ πελάτες σε όλη την χώρα

που την επιλέγουν σταθερά για την ασφάλεια τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.