Περιμετρική Προστασία

Οι τεχνολογικές εξελίξεις τελευταίων ετών στην Περιμετρική Προστασία οδήγησε στην ανάγκη για την

εμφάνιση πρόσθετων

επιπέδων ασφάλειας σε κατοικίες διαμερίσματα εργοστάσια, στα περιμετρικά συστήματα συναγερμού αλλάζοντας σημαντικά τον τρόπο ολοκληρωμένης εξωτερικής περιμετρικής κάλυψης.

Περιμετρική Προστασία

Ο περιμετρικός συναγερμός για την προστασία ενός χώρου επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση εξωτερικών ανιχνευτών

( Radar ) η δέσμες υπέρυθρων

το περιμετρικό σύστημα συναγερμού δεν επηρεάζετε από τις καιρικές συνθήκες, και είναι κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Διαθέτουμε νέες σειρές δεσμών συναγερμών ασφαλείας υπέρυθρων

Διαθέτουμε νέα τεχνολογία στην εξωτερική περιμετρική κάλυψη αποτελούμενη συνήθως από δέσμες υπέρυθρων ασφαλείας,

ικανές να καλύψουν ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών περιμετρικής κάλυψης οι δέσμες αυτές ξεχωρίζουν για

την ολοκληρωμένη ασφάλεια προστασία την αξιοπιστία τους και την πολύ προσιτή τους τιμή.