Συναγερμοί πώς λειτουργούν

Συναγερμοί πώς λειτουργούν

Κεντρική μονάδα ελέγχου

Συναγερμοί πώς λειτουργούν, Ξεκινώντας με την κεντρική μονάδα που είναι η καρδιά όλου του συστήματος συναγερμού εδώ δρομολογούνται όλες οι λειτουργίες του συναγερμού.

Στο κέντρο ελέγχου συνδέονται ενσύρματα ή ασύρματα όλοι οι αισθητήρες του συστήματος όπως εσωτερικοί ανιχνευτές, μαγνητικές επαφές,

εξωτερική σειρήνα αυτόνομη, εσωτερική σειρήνα.

Το κέντρο λαμβάνει τα σήματα από τους αισθητήρες κάνει καταγραφή των συμβάντων και στη συνέχεια ενεργοποιεί τις συσκευές συναγερμού

και μεταδίδοντας ταυτόχρονα κωδικοποιημένα σήματα στον σταθμό λήψης και επεξεργασίας σημάτων συναγερμού.

Η κεντρική μονάδα προστατεύεται πλήρως και έχει πρόσβαση μόνο ο χρήστης του συστήματος .

Συναγερμοί πώς λειτουργούνΠληκτρολόγιο Χειριστήριο

Το σύστημα συναγερμού διαθέτει ένα πληκτρολόγιο χειρισμού που συνήθως μπαίνει δίπλα από την κεντρική είσοδο

για να μπορείτε να ελέγχεται το σύστημα σας άμεσα κατά την παραμονή στον χώρο η την είσοδο ή έξοδο σας

Εξωτερική σειρήνα

Η Εξωτερική σειρήνα η οποία είναι πλήρως αυτοπροστατευόμενη σε περίπτωση βανδαλισμού και τοποθετείται ψηλά και σε εμφανές σημείο έτσι ώστε η παρουσία της να λειτουργεί αποτρεπτικά .

Εσωτερική σειρήνα

Η Εσωτερική σειρήνα η οποία τοποθετείται εσωτερικά του ασφαλισμένου χώρου

Μπαταρίες

Μπαταρίες του κέντρου ελέγχου και σειρήνων η οποία χρησιμεύουν για την πλήρη αυτονομία του συστήματος ασφαλείας σε περιπτώσεις

διακοπής ρεύματος για την εφεδρεία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,

Εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης ( Radar )

Ενεργοποιούν το συναγερμό σας σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης μέσα στο προστατευόμενο χώρο όταν το σύστημα είναι οπλισμένο

εάν ανιχνεύσουν οποιαδήποτε κίνηση στον χώρο απευθείας τίθεται σε λειτουργία ο συναγερμός.

Μαγνητικές επαφές

οι μαγνητικές επαφές θυρών όπου ασφαλίζουν όλες τις θύρες εισόδου οι οποίες τοποθετούνται σε όλα τα κουφώματα είτε είναι ξύλινα η αλουμινίου κερδίζοντας έτσι το γεγονός ότι θα μπορούμε να νιώθουμε μια σημαντική ασφάλεια ενώ κοιμόμαστε ή είμαστε στο σπίτι με την οικογένεια μας

Σύνδεση σε κέντρο λήψης σημάτων

είναι μια υπηρεσία που κρίνεται απαραίτητη πλέον γιατί βοηθάει πολύ στην σωστή λειτουργία του συστήματος.