Επαγγελματικά τηλεοπτικά hotel, Τηλεοπτικά Δίκτυα IPTV

Ολοκληρωμένες Λύσεις για Ξενοδοχεία

Ολοκληρωμένες Λύσεις για Ξενοδοχεία Ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχεία, Λύσεις δορυφορικής και επίγειας τηλεόρασης για όλες τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με ενσωμάτωση στην...

Read More
Επαγγελματικά τηλεοπτικά hotel, Κεραίες Εφαρμογές, Τηλεοπτικά Δίκτυα IPTV

Κεντρικά Δορυφορικά Συστήματα

Κεντρικά Δορυφορικά Συστήματα Κεντρικά Δορυφορικά Συστήματα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες λήψης επεξεργασίας και μετάδοσης επίγειου και δορυφορικού τηλεοπτικού σήματος ξενοδοχείων. Επαγγελματική...

Read More